Martha Flora - De dementiezorg die u zoekt

Menu

Uw gezondheid bij dementie

Uiteraard verliezen wij nooit uit het oog dat bij dementie soms vervelende complicaties kunnen optreden. Wij verliezen uw gezondheid dan ook geen moment uit het oog. Onze medewerkers observeren, signaleren en komen adequaat in actie als dat nodig is. Heeft u medische hulp nodig, dan schakelen zij direct een ervaren, gespecialiseerde arts of therapeut in.

Zorgpartners

Wij werken samen met toonaangevende zorgpartners en ziekenhuizen in de directe omgeving van onze locaties. Als onze medewerkers vaststellen dat u een gespecialiseerde arts of therapeut nodig heeft, dan wordt die direct ingeschakeld.

Nieuwste inzichten dementiezorg

Wij blijven voortdurend op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van dementie en dementiezorg. Dankzij onze nauwe samenwerking met diverse partners.

Het team

Bij Martha Flora staat gedurende 24 uur per dag een vast team van medewerkers voor u klaar van ongeveer 1,1 fulltime formatieplaats per bewoner. Dit is ongeveer anderhalf keer zoveel als gebruikelijk in de ouderenzorg. Daarnaast werkt Martha Flora met een aantal flexibele krachten. Hiermee is er per bewoner ongeveer 1,4 fulltime formatieplaats beschikbaar. Bij Martha Flora hebben wij twee keer zoveel handen beschikbaar voor u. Naast professionele krachten zijn bij Martha Flora enkele vrijwilligers aanwezig. Zij bieden u persoonlijk welbevinden wanneer u dat wenst.

Martha Flora werkt met een gemengd team. Dit biedt u een rijke variatie aan achtergronden en alle disciplines die nodig zijn voor uw welbevinden. De samenstelling van onze teams zijn dynamisch  en verandert door de tijd afhankelijk van uw zorgbehoefte en het aantal bewoners per locatie. Bij benadering heeft 40% van de medewerkers een welzijnsachtergrond en 40% een verzorgende of verpleegkundige achtergrond. Daarnaast bieden de medewerkers gastvrijheid en huishouden u een gastvrij ontvangst en een fijne leefomgeving. Martha Flora vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het opleiden van jongeren en volwassenen. Doorgaans zijn er op de locaties 2 of 3 leerlingen in opleiding. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de opbouw (bij een nieuwe locatie) ende aansturing en ontwikkeling van het team van professionele en liefdevolle medewerkers. De locatiemanager wordt o.a. ondersteund door een team van trainers die een permanente vorm van educatie bieden. Het hele team staat ten dienste van u.

Kwaliteit

Daar uw waardigheid en welbevinden bij ons voorop staan besteden wij veel aandacht aan de personele samenstelling op onze locaties. Elk jaar vormen wij een kwaliteitsplan waarin wij dit onderwerp verder uitwerken voor Martha Flora breed en per locatie. In de loop van 2017 zal er een nieuwe versie van het kwaliteitsplan worden gemaakt.

 

Meer in deze categorie

Uw welbevinden De familie hoort erbij Liefdevolle medewerkers Aantrekkelijk wonen

De dementiezorg die u zoekt

Wat is dementie?