Martha Flora - De dementiezorg die u zoekt

Menu

Persoonlijke zorg bij dementie

Uw persoonlijk welbevinden. Daar draait het om bij Martha Flora. Maar hoe zorgen wij dat de kwaliteit van uw leven maximaal is? En hoe zorgen wij er voor dat u uw leven zoals u dat gewend bent zoveel mogelijk kunt voortzetten? Door u heel goed te leren kennen. We zijn benieuwd naar uw levensverhaal en hoe het met u is. Wat zijn uw passies, uw hobby’s, uw opvattingen en overtuigingen? Waar heeft u een hekel aan? Waar voelt u zich prettig bij? En wat voor soort dementie heeft u eigenlijk? Hoe meer we van u weten, hoe beter we kunnen zorgen dat u zich helemaal op uw gemak voelt en dat het u goed gaat. Elke dag weer.

Niks moet, er kan heel veel

Bij ons zijn er geen activiteitenroosters, geen verplichte toestanden. U doet lekker waar u zin in heeft, wanneer u daar zin in heeft. Niks moet. En er kan van alles. Houdt u van koken? Dan kunt u altijd meehelpen in de keuken. U leest graag? Pak een boek uit de bibliotheek en ga lekker zitten in de sfeervolle tuin. Of zoek gezelschap in de eetkeuken of de grote huiskamer, als u behoefte heeft aan gezelschap. Sport, muziek maken… zeg tegen een van onze mensen wat u wilt doen, wij zorgen dat het kan. En wilt u even lekker alleen zijn? U bent zo weer in uw eigen appartement, in uw vertrouwde eigen levenssfeer, tussen de dingen die u dierbaar zijn.

Martha Flora’s standpunt ten aanzien van de vrijheid van bewoners

Martha Flora wil u een zo normaal mogelijke woon- en leefomgeving bieden waar u uzelf kunt zijn en uw eigen leven kunnen voort zetten.

Daarbij staat voor ons centraal:
- Respect voor uw autonomie
- Maximale vrijheid binnen de mogelijkheden van het gebouw en directe omgeving

Dit betekent dat u vrij bent om uw eigen appartement te verlaten en binnen de Meander en de afgesloten buitenruimte vrij te bewegen. Daar is niet continu toezicht aanwezig. Martha Flora past in principe geen vrijheid beperkende middelen toe. Van u en/of uw vertegenwoordiger verwachten wij dat jullie de keuze voor Martha Flora mede bepalen op dit standpunt en samen met Martha Flora de daarmee samenhangende risico’s accepteren. Om deze risico’s zoveel als mogelijk te beperken, kan het soms nodig zijn om gebruik te maken van beschermende toepassingen. Het gaat hierbij om toepassingen als een alarmeringssysteem in het appartement en badkamer, deursignalering-systeem, deur-opensysteem in appartement, uitluistersysteem in appartement, vaste bewegingsdetectie en vast cameratoezicht. Deze toepassingen worden alleen in overleg met uw vertegenwoordiger ingezet, hiervoor dient schriftelijk toestemming te worden verleend.

Meer in deze categorie

De familie hoort erbij Liefdevolle medewerkers Uw gezondheid Aantrekkelijk wonen

De dementiezorg die u zoekt

Wat is dementie?