Meer weten?

Wij helpen u graag

Neem contact op

Martha Flora en corona [lees verder]

Casemanager, uw rechterhand bij dementie in de familie

Als uw naaste de diagnose dementie krijgt, verandert er veel in het leven van u en uw geliefde. Misschien gaat het leven nog even op dezelfde manier door, maar er zal een tijd komen dat het anders moet. Om u en uw naaste hierop voor te bereiden, kunt u beroep doen op een casemanager. Hij of zij zal helpen bij het kijken naar oplossingen en het maken van keuzes.

In dit artikel leest u alles over de rol van een casemanager. We beantwoorden vragen zoals: ‘Wat doet een casemanager dementie?’, ‘Welke stappen doorloopt u met een casemanager?’ en ‘Hoe komt u in aanraking of aanmerking met een casemanager?’.

Martha Flora case manager

De casemanager is uw rechterhand

Een casemanager dementie is de rechterhand voor iemand met dementie en zijn of haar familie. Casemanagers herkent u misschien ook wel onder de naam dementieconsulenten, dementieverpleegkundigen, trajectbegeleiders of belangenbehartigers.

Een casemanager in een notendop:

 • Een casemanager dementie begeleidt u bij al uw zorggerelateerde vragen en problemen.
 • Hij of zij adviseert, regelt indien nodig zorg en zorgt voor psycho-educatie. Dat wil zeggen: de casemanager geeft u meer kennis over dementie, het verloop van de ziekte en hoe dementie precies werkt.
 • Een casemanager werkt samen om een zorgplan te ontwikkelen dat voldoet aan de behoeften van de persoon met dementie.
 • Hij of zij helpt u bij en informeert u over financiële hulp, juridische kwesties en hulpmiddelen in de gemeenschap.

De praktische zaken rondom een casemanager dementie

Een casemanager wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat u geen extra kosten heeft bij het aanstellen van een casemanager. De aanvraag voor een casemanager loopt altijd via de persoon met dementie en daarbij is de diagnose dementie (vaak) nodig. In sommige regio’s kunt u al een beroep doen op een casemanager bij een vermoeden van dementie.

Soms is er een wachtlijst voor casemanagers. In dat geval kunt u of uw naaste contact opnemen met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en kan in actie komen.

Praktische zaken:

 • Het doel van een casemanager: de allerbeste zorg bij dementie bieden. Dit is ook het doel van Martha Flora, waardoor we veel casemanagers kennen en daarmee samenwerken.
 • Een casemanager komt op een vast moment langs om hulp te bieden.
 • Hij of zij is ook telefonisch en op aanvraag beschikbaar.

Een casemanager ondersteunt de mantelzorger

Casemanagers zijn er in de eerste plaats om de persoon met dementie te helpen. Daarnaast bieden ze ondersteuning aan de mantelzorger. Als mantelzorger komt er ineens veel op u af. Uw naaste is ziek en er moet zorg geregeld worden. Hier kan de casemanager bij helpen.

Zo ondersteunt de casemanager de mantelzorger

 • Een casemanager biedt een luisterend oor.
 • Hij of zij weet welke zorg geregeld moet worden en kan helpen bij het aanvragen van een wlz-indicatie.
 • Hij of zij weet ook waar die zorg geregeld moet worden en wat de bijbehorende wet- en regelgeving is.
 • Een casemanager helpt bij het maken van beslissingen over de zorg als uw naaste dat niet (meer) kan.
 • Hij of zij kan helpen bij het vinden van aanvullende hulp vanuit de gemeente. U kan hierbij denken aan dagbesteding, respijtzorg en huishoudelijke hulp.
Veilige woonomgeving verpleeghuis Haarlem

Een casemanager helpt de persoon met dementie

Bij de diagnose dementie komt er ineens een hoop op u en uw naaste af. Een casemanager is getraind in het omgaan met dementie. Het komt soms voor dat iemand met dementie geen hulp wil, omdat hij of zij denkt dat het allemaal nog wel lukt. Of misschien vindt de persoon met dementie het gewoonweg lastig om hulp te accepteren. De casemanager is op deze situaties getraind. Hij of zij weet hiermee om te gaan, zodat de persoon met dementie de juiste hulp krijgt.

Martha Flora Jeu de Boules

Zo ondersteunt de casemanager de persoon met dementie

 • Een casemanager houdt de thuissituatie goed in de gaten en houdt de huisarts indien nodig op de hoogte.
 • Hij of zij adviseert bij belangrijke ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is wanneer het lastig wordt voor de persoon met dementie om thuis te blijven wonen.
 • Een casemanager bereidt u en uw naaste voor op lastige keuzes rondom verhuizing. Het is bijvoorbeeld bij Martha Flora mogelijk om aantrekkelijk te wonen met dementie.
 • Ook na een eventuele verhuizing blijft de casemanager in contact met u en uw naaste.

Bestand voor de toekomst met een casemanager

De diagnose dementie brengt heel veel met zich mee. Het kan een heel scala aan emoties oproepen bij zowel de persoon met dementie als zijn of haar omgeving. Daarnaast zal er op verschillende momenten hulp en zorg geregeld moeten worden. Een casemanager kan hierbij helpen en adviseren.

Het is verstandig om een casemanager al vrij snel aan te vragen, omdat er een wachtlijst kan zijn. Door de aanvraag al vroeg te doen, weet u zeker dat de casemanager u en uw naaste kan helpen wanneer dat nodig is. Op deze manier krijgt uw naaste de zorg die hij of zij nodig heeft.

Meer lezen over omgaan met dementie?

In dit artikel deelden we een aantal tips over het omgaan met beginnende dementie. Wilt u meer weten over dementiezorg? In dit artikel leest u welke voorbereiding u kunt treffen.

Gerelateerde blogposts

Wat niet doen bij dementie

Essentiële zorgfouten bij dementie vermijden: Leer met onze tips wat je moet vermijden bij dementie voor een zorgzame aanpak.

Verder lezen

Beginnende dementie bij ouderen: voorbereiding geeft rust

Bij de eerste signalen ontstaat de onzekerheid, zowel voor de persoon met dementie als zijn of haar familie.

Verder lezen

Activiteiten voor ouderen met dementie afgestemd op persoonlijke wensen

De juiste activiteiten voor ouderen met dementie dragen bij aan het welzijn van bewoners. Enkele activiteiten uitgelicht.

Verder lezen

Is dementie erfelijk?

We ontvangen met regelmaat de vraag of dementie erfelijk is. Lees in dit artikel meer informatie over dit onderwerp.

Verder lezen