Meer weten?

Wij helpen u graag

Neem contact op

Martha Flora en corona [lees verder]

Waarop moet u letten als thuis wonen met dementie niet meer gaat?

Wanneer u te maken krijgt met dementie is alles nieuw. U heeft er geen ervaring mee. Het zorgt voor (hevige) emoties. Verwarring, boosheid, verdriet. En u zit ook nog eens met een heleboel vragen. Wanneer komt het moment dat thuis wonen echt niet meer gaat? En wat dan? Waar vindt u de juiste zorg? En aan welke criteria moet verder leven in een verpleeghuis eigenlijk voldoen? Wij zetten de belangrijkste criteria voor u op een rij. In de vorm van deze handige checklist. Bekijk hiernaast ook het persoonlijke verhaal van Marco Ouwehand, ervaringsdeskundige (vader en moeder met dementie) en oprichter van Martha Flora.

Uw checklist:

 1. Is het huis gespecialiseerd in dementiezorg?
  • Wonen in het huis alleen maar mensen met dementie?
  • Is er een concept waarop de zorg is gebaseerd en zo ja, welk duidelijk idee ligt eraan ten grondslag?
  • Is er sprake van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak?
  • Wordt er een toetsingskader gehanteerd, waarmee u de kwaliteit mede kunt beoordelen?
  • Hebben de medewerkers een speciale opleiding genoten?
 2. Krijgen de bewoners echte aandacht?
  • Hoeveel uur per week hebben de medewerkers voor elke bewoner?
  • Hoe wordt er invulling gegeven aan de zorg voor het welbevinden van de bewoner?
  • Kun je er elke dag douchen?
 3. Heeft u voldoende privacy, ook met uw familie?
  • Heeft elke bewoner een volwaardige eigen plek?
  • Is er een plek waar u alleen kunt zijn met uw partner of (klein)kinderen?
  • Mag u uw eigen leefruimte inrichten zoals u dat zelf wilt?
  • Is uw eigen leefruimte ook echt van u?
 4. Is er volop ruimte om te leven?
  • Kunt u buiten uw eigen kamer/appartement goed uit de voeten?
  • Is er een prettige, gemeenschappelijke ruimte waar je alleen kunt zijn maar desgewenst ook gezelschap kunt vinden?
 5. Wordt er gezorgd voor activiteiten op maat?
  • Worden er ook activiteiten/uitjes georganiseerd op basis van individuele wensen en behoeften van cliënten? Zo nee, waarom niet?
  • Is er sprake van een vast collectief activiteitenprogramma dat elke week wordt afgedraaid?
  • Kan men u vertellen waarom er een vast activiteitenprogramma wordt gehanteerd en hoe dat bijdraagt aan het welbevinden van de bewoners?
 6. Hoeft u nooit meer te verhuizen?
  • Hoeft u niet meer te verhuizen, hoe ingewikkeld de zorg ook wordt?
  • Krijgt u die garantie zwart op wit?
 7. Wordt u door de zorgverlener c.q. het verpleeghuis geholpen bij de onderstaande tijdrovende administratieve zaken?
  • de indicatiestelling
  • regelen van bewindvoering
  • wettelijke vertegenwoordiging
  • zaakwaarneming