Meer weten?

Wij helpen u graag

Neem contact op

Martha Flora en corona [lees verder]

Bewoners, hun familie of vertegenwoordigers, hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Martha Flora. Deze klachten kunnen bijdragen aan verbetering van de diensten, het welzijn en de zorg die door Martha Flora worden geboden. Indien gewenst kan de klacht zonder bericht aan de betrokken zorgverlener gemeld worden. Er zijn vier mogelijkheden om u klacht bij Martha Flora kenbaar te maken.

1. Mondeling

Dit gebeurt bij voorkeur rechtstreeks bij de betrokken medewerker en/of locatiemanager. Tevens kan een klacht ingediend worden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Martha Flora. U kunt haar telefonisch bereiken via 020 – 820 11 89 of een mail sturen naar klachtenfunctionaris@marthaflora.nl

2. Schriftelijk

U kunt u klacht kenbaar maken via het klachtenformulier Martha Flora. Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

De klachtenfunctionaris bevestigt zo snel mogelijk de ontvangst van uw klacht en bespreekt met u de mogelijkheden van de klachtbehandeling. Een reactie op de klacht volgt zo snel als mogelijk, maar tenminste binnen zes weken.

3. Externe klachtencommissie

Martha Flora is aangesloten bij de Externe Klachtencommissie Zorg Midden Holland. Als u uw klacht kenbaar wil maken bij de klachtencommissie, kunt u hiervoor terecht op de website van de Klachtencommissie Zorg Midden Holland

4. Geschillencommissie

Als uw klacht bij de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie niet naar tevredenheid is afgehandeld of u bent het niet eens met de uitspraak dan kunt u uw klacht voorleggen aan de door het ministerie VWS erkende Geschilleninstantie Zorg Midden Holland. Meer informatie over de werkwijze en bereikbaarheid van de Geschilleninstantie Zorg Midden Holland vindt uw op www.geschillenoverzorg.nl

Wilt u meer weten over het klachtenreglement van Martha Flora?

Klachtenregeling Martha Flora klik hier
Klachtenreglement Klachtenkommissie Zorg Midden Holland klik hier