Meer weten?

Wij helpen u graag

Neem contact op

Martha Flora en corona [lees verder]

Bewoners, hun familie of vertegenwoordigers kunnen een klacht indienen bij Martha Flora. Ook klachten die voortkomen uit de Wet zorg en dwang vallen hieronder. Klachten kunnen bijdragen aan verbetering van de diensten, het welzijn en de zorg die door Martha Flora worden geboden. De volgende mogelijkheden zijn er om uw klacht bij Martha Flora kenbaar te maken.

1. Mondeling

Dit gebeurt bij voorkeur rechtstreeks bij de betrokken medewerker en/of locatiemanager. Tevens kan een klacht ingediend worden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Martha Flora. U kunt deze telefonisch bereiken via 020 – 820 11 89 of een mail sturen naar klachtenfunctionaris@marthaflora.nl

2. Schriftelijk

U kunt u klacht kenbaar maken via het klachtenformulier Martha Flora. Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

De klachtenfunctionaris neemt binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de klacht contact met u op en bespreekt met u de mogelijkheden van de klachtbehandeling. Een klacht wordt – in principe – binnen zes weken met u afgehandeld.

4. Geschillencommissie

Als uw klacht bij Martha Flora niet naar tevredenheid is afgehandeld of u bent het niet eens met de uitspraak dan kunt u uw klacht voorleggen aan de door het ministerie VWS erkende Geschilleninstantie Zorg Midden Holland. Meer informatie over de werkwijze en bereikbaarheid van de Geschilleninstantie Zorg Midden Holland vindt uw op www.geschillenoverzorg.nl

Wilt u meer weten over het klachtenreglement van Martha Flora?

Klachtenregeling Martha Flora klik hier