Meer weten?

Wij helpen u graag

Neem contact op

Martha Flora en corona [lees verder]

Basis programma’s Martha Flora Hippocampus

Vanuit onderstaande basis programma’s bieden wij graag een antwoord op uw vragen. Wij denken graag met u mee vanuit de groene weide en sluiten aan bij wat er is.

Martha Flora Opleidingen en Empowerment

Martha Flora bezit haar eigen opleidingen. Deze zijn gestoeld op de visie en pijlers die het zorgconcept van Martha Flora vormen. Bij Martha Flora Empowerment trajecten biedt De Martha Flora Hippocampus deze opleidingen in combinatie met organisatieadvies en diensten als managementcoaching, teamcoaching, teamdoorlichting en werving en selectie.

De Alzheimer Experience

De film Alzheimer Experience is een online, interactieve mediaproductie, waarbij twee personen met de ziekte van Alzheimer gedurende alle stadia van de ziekte worden gevolgd. De Alzheimer Experience biedt in 22 scènes een inkijk in het leven van mensen met dementie, hun naasten en verzorgenden. De beelden spreken voor zich en maken de kijker duidelijk wat de mens met dementie ziet en ervaart gedurende het voortschrijden van het ziekteproces en hoe de omgeving dat beleeft. De Alzheimer Experience  stelt de kijker in staat om zelf het perspectief te kiezen van waaruit de scène wordt beleefd: de patiënt met alzheimer, de mantelzorger of de verzorgende. Bij deze film biedt De Martha Flora Hippocampus een workshopcyclus van 22 bijeenkomsten gericht op het bewust handelen in interactie met de mens met dementie.

Silviahemmet

Dit opleidingsprogramma is een initiatief van de Zweedse koningin Sylvia en biedt een gefundeerde, op wetenschap gebaseerde, kennis van dementie gestoeld op de visie van palliatieve zorg:
‘Een actieve holistische benadering voor patiënten die lijden aan een chronische en ongeneeslijke ziekte, waarbij controleren en verzachten van de symptomen van het allergrootste belang is, evenals de zorg en aandacht voor problemen van psychologische, sociale of existentiële aard.’
In een opleidingsprogramma dat kan varieren van een halve dag tot meerdere dagen komen aan de orde: het concept van palliatieve zorg, de hersenen, normale en pathologische veroudering, vormen van dementie en behandeling en verloop, dementiesymptomen, activiteiten en steun aan familie. De Silviahemmet opleiding kent de mogelijkheid tot een organisatiebreed accreditatietraject.

Power Course Dementie

In het e-learning programma Power Course Dementie maken mensen kennis met de oorzaken van dementie, en de gevolgen daarvan. Er wordt

uitleg gegeven over de werking van de hersenen, over hoe het geheugen en de persoonlijkheid zich ontwikkelen. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van dementie voor de zorgvrager en zijn omgeving, en hoe je met de zorgvrager kunt communiceren. Toegang tot dit E-learning programma vindt plaats via een persoonlijke inlogcode. Het is mogelijk om mensen te volgen in hun route tijdens het maken van de Power Course. De Martha Flora Hippocampus biedt bij dit e-learning programma begeleiding.

Dementie app

De app ‘Dementie Support’ is ontwikkeld voor familieleden, mantelzorgers en professionals van mensen met dementie. De app geeft informatie, inspiratie en advies die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie. De app is gestoeld op de wetenschappelijke kennis en inzichten van Silviahemmet/ SCI. De app is gratis te downloaden.

Dementie Buddy

De dementie buddy is een virtuele buddy op internet waar mensen vragen aan kunnen stellen over dementie. Deze vragen kunnen allerlei onderwerpen betreffen waar mensen in het samen leven met de mens met dementie tegen aan lopen.