Meer weten?

Wij helpen u graag

Neem contact op

Martha Flora en corona [lees verder]

Onbegrepen gedrag bij dementie: hoe gaat u hiermee om?

Dementie raakt meer dan alleen het geheugen: het beïnvloedt ook het gedrag van iemand die eraan lijdt. Voor zowel de persoon zelf als voor de mensen om hen heen kan dit gedrag complex en uitdagend zijn.

In deze blog gaan we dieper in op onbegrepen gedag bij mensen met dementie. We verkennen de onderliggende redenen en bieden praktische adviezen om hier op een begripvolle manier mee om te gaan.

Onbegrepen gedrag dementie

Wat is onbegrepen gedrag bij dementie?

Onder onbegrepen gedrag bij dementie verstaan we veranderingen in gedragsuitingen die u voorheen niet van uw naaste gewend was. Deze gedragsveranderingen kunnen variëren van verwarring, desoriëntatie en onrust tot repetitief gedrag en agressie. Wat deze gedragingen zo uitdagend maakt, is dat ze vaak geen duidelijke aanleiding lijken te hebben en niet goed te verklaren zijn.

Oorzaken onbegrepen gedrag bij dementie

Zo kan het zijn dat iemand met dementie zich lichamelijk niet prettig voelt, maar dit niet kan overbrengen. Het niet kunnen uitdrukken of vervullen van bepaalde behoeften kan aanleiding geven tot gedragsveranderingen, vooral als de directe omgeving hier niet adequaat op inspeelt.

Het is vaak onduidelijk of het onbegrepen gedrag geleidelijk ontstaat of abrupt de kop opsteekt, waarbij de ontwikkeling ervan onvoorspelbaar blijft. Voor zorgverleners is het cruciaal om te zoeken naar de oorzaak van dit gedrag.

Agressie bij dementie

Een veelvoorkomende uiting van onbegrepen gedrag is agressie. Dit kan zich uiten in verbale uitbarstingen, fysiek geweld, of zelfs verbaal of non-verbaal intimiderend gedrag. Het is belangrijk om u te realiseren dat agressie bij dementie niet opzettelijk is of uit boosaardigheid voortkomt. De persoon met dementie kan moeite hebben om emoties te reguleren en dat kan leiden tot agressieve gedragingen.

Onrust bij dementie

Onrust is een veelvoorkomend symptoom bij vrijwel alle vormen van dementie. Onrust wordt beschouwd als onbegrepen gedrag, omdat het vaak moeilijk is om de precieze oorzaak ervan te achterhalen. Het is niet altijd duidelijk waarom iemand met dementie onrustig is, en het communiceren van hun gevoelens gaat vaak lastig. Als verzorger of familielid is het belangrijk om te beseffen dat onrust een uiting kan zijn van de verwarring en frustratie die samengaan met dementie.

Omgaan met onbegrepen gedrag

Het omgaan met veranderend gedrag bij mensen met dementie vereist geduld, empathie en begrip. Er zijn enkele strategieën die u hierbij kunnen helpen:

  • Observeren en noteren: houd gedragsveranderingen bij en probeer patronen te herkennen. Merkt u bijvoorbeeld agressie? En herhaalt dat agressieve gedrag zich op bepaalde tijdstippen of lijkt het een specifieke oorzaak te hebben? Dan kunt u hierop inspelen of specifieke situatie voorkomen.
  • Vermijd confrontatie: probeer niet in discussie te gaan met iemand met dementie als hij of zij verward is of zich agressief gedraagt. Blijf kalm en bied een gevoel van veiligheid.
  • Probeer te achterhalen wat uw naaste nodig heeft: als het gedrag voort lijkt te komen uit onvervulde behoeften, probeer dan te achterhalen wat uw naaste op dat moment nodig heeft.
  • Rustige en gestructureerde omgeving: creëer een rustige en gestructureerde omgeving om gevoelens van desoriëntatie en onrust bij uw naaste te verminderen.
  • Afleiding bieden: bied afleiding bij onrust of agressie om de aandacht te verleggen naar iets positiefs en kalmerends.
  • Professionele hulp: in sommige gevallen kan het inschakelen van professionele hulp, zoals een specialist in dementiezorg, nuttig zijn om het gedrag beter te begrijpen en te hanteren.

Professionele hulp bij onbegrepen gedrag

Professionele hulp kan van grote waarde zijn bij het omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie. Deskundigen op het gebied van dementiezorg en gedragsverandering kunnen u helpen bij het identificeren van de oorzaken van het gedrag. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor professionele hulp:

Dementie-specialisten en geriatrische artsen

Dementie-specialisten en geriatrische artsen zijn experts op het gebied van de diagnose en behandeling van dementie. Ze hebben inzicht in de unieke kenmerken van de ziekte en kunnen medische redenen voor gedragsveranderingen identificeren of uitsluiten. Daarnaast kunnen zij ook medicatie overwegen als optie om symptomen, zoals angst gerelateerd aan dementie, te verzachten.

Gedragsdeskundigen

Deskundigen op het gebied van gedrag, zoals psychologen en gedragsanalisten, zijn in staat het gedrag van iemand met dementie te bestuderen en te doorgronden. Ze kunnen helpen bij het identificeren van triggers en patronen in het gedrag.

Ergotherapeuten

Ergotherapeuten dragen bij aan het optimaliseren van de leefomgeving voor de veiligheid en welzijn van dementiepatiënten. Daarnaast kunnen ze ook activiteiten en routines ontwikkelen, waardoor onrust bij dementie mogelijk verminderd wordt.

Training voor verzorgers

Professionele ondersteuning kan ook trainingen en scholing voor verzorgers omvatten. Hiermee kunnen zij het gedrag van iemand met dementie beter begrijpen en hier adequaat op inspelen. Dergelijke trainingen kunnen thema’s behandelen zoals communicatievaardigheden, stressbeheersing en de aanpak van onbegrepen gedrag bij dementie.

zorg martha flora samen
Liefdevolle medewerkers

Geef de zorg uit handen

Op een gegeven moment kan het nodig zijn om de zorg uit handen te geven. Dan kunt u kiezen voor een van de huizen van Martha Flora, waar de verzorgers volledig gespecialiseerd zijn in dementiezorg en de complexiteit van dementie begrijpen. We hebben onze huizen zo ontworpen, dat deze mensen met dementie een fijn thuis geven. Waar zij zich geborgen, veilig en gesteund voelen.

Gerelateerde blogposts

Wat niet doen bij dementie

Essentiële zorgfouten bij dementie vermijden: Leer met onze tips wat je moet vermijden bij dementie voor een zorgzame aanpak.

Verder lezen

Kom sfeer proeven op de open dag van Martha Flora

Ontdek op 27 januari de warme wereld van Martha Flora! Vier met ons 10 jaar dementiezorg en ervaar persoonlijke aandacht in onze huizen.

Verder lezen

Vader of moeder met dementie wil niet naar verpleeghuis: wat nu?

De worsteling van een ouder met dementie die een verpleeghuis vermijdt. Leer omgaan met deze uitdagende situatie en zoek professionele hulp.

Verder lezen

Het verhaal van Judith over haar moeder Ria

Judith van Meeteren (51) is trots op haar moeder Ria (78), die sinds afgelopen december in het Martha Flora-huis in Goes woont, waar ze persoonlijke dementiezorg krijgt. Judith: “Toen mijn moeder voelde dat ze achteruitging, heeft ze zelf deze krachtige keuze gemaakt.”

Verder lezen