Meer weten?

Wij helpen u graag

Neem contact op

Martha Flora en corona [lees verder]

Hoe lang kan iemand met dementie thuis blijven wonen?

Uw naaste heeft de diagnose dementie gekregen, en dat roept waarschijnlijk verschillende vragen op. Een van de vragen die u bezighoudt, is wellicht: ‘Hoe lang kan mijn naaste met dementie thuis blijven wonen?’ Deze vraag is begrijpelijk, aangezien u het beste wilt voor uw dierbare en daarbij hoort de juiste zorg en ondersteuning.

In dit artikel gaan we dieper in op dit onderwerp en geven we u inzicht in wat u kunt verwachten wanneer uw naaste te maken heeft met dementie. We bespreken wat dementie is, hoe u de beste zorg kunt bieden, en tot wanneer thuis wonen een haalbare optie is.

Liefdevolle medewerkers

Wat is dementie?

Voordat we ingaan op de vraag hoelang uw naaste met dementie thuis kan blijven wonen, is het belangrijk om te begrijpen wat dementie is. Dementie is een term die wordt gebruikt om een reeks symptomen te beschrijven die de achteruitgang van cognitieve functies, zoals geheugen, denken, taal en oordeelsvermogen veroorzaken. Het is een overkoepelende term voor verschillende vormen van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is.

Bied de juiste zorg

Op de juiste manier omgaan met dementie, is voor veel mensen een uitdaging. U wil natuurlijk de beste zorg bieden voor uw naaste, maar hoe pakt u dit juist aan? Dit zijn enkele overwegingen:

Zorgplanning

Het opstellen van een zorgplan kan helpen bij het organiseren van de benodigde ondersteuning en het bepalen van de beste zorgopties. Een zorgplan kan worden aangepast aan de veranderende behoeften van uw naaste.

Zoek hulp

Overweeg het inschakelen van professionele hulp om de zorglast te verlichten. Dit kan u veel meer rust geven en uw naaste kan zo makkelijker de zorg krijgen die nodig is. Ook als het gaat om complexere zorg.

Kwaliteit van leven

Uiteindelijk gaat het erom dat de kwaliteit van leven van uw naaste verbetert. Dit betekent niet alleen medische zorg, maar ook een leefomgeving waar emotionele steun en betrokkenheid geboden worden.

Thuis wonen met dementie

Nu u een helder beeld heeft van wat dementie is en welke stappen u kunt ondernemen om de beste zorg te bieden, richten we ons op de vraag waar het om draait:

Hoe lang kan iemand met dementie thuis blijven wonen?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat het afhangt van persoonsspecifieke omstandigheden. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op hoelang uw naaste met dementie in zijn/haar eigen huis kan blijven wonen, zoals:

  • Het stadium van dementie: dementie kent verschillende stadia, van mild tot ernstig. In de beginfase kan uw naaste vaak langer thuis blijven wonen met de juiste ondersteuning. Naarmate de ziekte vordert, kan de behoefte aan intensievere zorg toenemen.
  • Het ondersteuningssysteem: de beschikbaarheid van een ondersteuningssysteem, zoals familie, vrienden en professionele zorgverleners, is belangrijk. Dit helpt bij het verlichten van de zorglast.
Casemanager bij dementie
  • De veiligheid: de veiligheid van uw naaste heeft de hoogste prioriteit. Als hun fysieke of cognitieve capaciteiten afnemen en ze een verhoogd risico lopen op ongelukken, kan het verhuizen naar een zorginstelling noodzakelijk zijn.
  • De persoonlijke wensen: het is belangrijk om de wensen van uw naaste in overweging te nemen. Sommige mensen met dementie geven er voorkeur aan om zo lang mogelijk thuis te blijven, terwijl anderen zich misschien comfortabeler voelen in een zorginstelling.

Het is belangrijk dat de beslissing over een passende woonoptie gebaseerd is op de behoeften en omstandigheden van uw naaste. Wees flexibel in uw benadering, aangezien de behoeften van uw naaste in de loop van de tijd kunnen veranderen. Regelmatig overleg met medische professionals en mantelzorgers kan helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Niet langer thuis wonen: maar waar dan wel?

Wanneer uw naaste meer zorg nodig blijkt te hebben en hierdoor niet langer thuis kan wonen, zijn er verschillende alternatieven mogelijk. De keuze hangt af van de ernst van de dementie. Dit zijn enkele opties:

Dagopvang

Dagopvangcentra zijn geschikt voor mensen in de begin- of middenfase van dementie. Ze bieden een gestructureerde dagbesteding en sociale interactie terwijl de familie of mantelzorgers overdag kunnen werken of rusten.

Thuiszorg

Als uw naaste met dementie niet langer thuis kan wonen, maar niet naar een zorginstelling wil verhuizen, dan kan thuiszorg een optie zijn. Professionele zorgverleners komen dan regelmatig aan huis om zorg en ondersteuning te bieden.

Regulier verpleeghuis

Dit zijn instellingen waar mensen met dementie 24/7 zorg en ondersteuning ontvangen. Ze zijn geschikt voor mensen in de latere stadia van dementie.

Particulier verpleeghuis

Dit is een alternatief voor grotere zorginstellingen. Het biedt een huiselijke sfeer met een beperkt aantal bewoners. Dit kan comfortabeler aanvoelen voor mensen met dementie. Een voorbeeld hiervan is Martha Flora.

Maak kennis met een casemanager

Wij kunnen ons voorstellen dat al deze zorgopties wat overweldigend kunnen zijn. Een casemanager kan dan de oplossing bieden. Een casemanager is een gespecialiseerde zorgprofessional die families en patiënten helpt bij het navigeren door het zorgsysteem dat hoort bij dementie. Deze experts hebben doorgaans een achtergrond in verpleegkunde, maatschappelijk werk of gerontologie en zijn getraind om de specifieke uitdagingen van dementiezorg aan te pakken.

Casemanagers spelen een rol in de ondersteuning van mensen met dementie en hun families. Hun taken omvatten de praktische aspecten van zorgcoördinatie, maar ook het bieden van emotionele en educatieve ondersteuning.

Liefdevolle medewerkers puzzelen
zorg martha flora samen

Wij helpen u graag

De vraag: ‘Hoe lang kan iemand met dementie thuis blijven wonen?’ kent dus geen eenduidig antwoord. Het hangt af van verschillende factoren en is een beslissing die in de loop van de tijd kan veranderen. Het is van het grootste belang om de behoeften en wensen van uw naaste te respecteren en te streven naar de best mogelijke zorg, of u nu een casemanager inschakelt, u thuis zorg verleent of dat u kiest voor een zorginstelling. Welke beslissing u ook maakt, wij helpen u graag.

Gerelateerde blogposts

Wat niet doen bij dementie

Essentiële zorgfouten bij dementie vermijden: Leer met onze tips wat je moet vermijden bij dementie voor een zorgzame aanpak.

Verder lezen

Is dementie erfelijk?

We ontvangen met regelmaat de vraag of dementie erfelijk is. Lees in dit artikel meer informatie over dit onderwerp.

Verder lezen

Beginnende dementie bij ouderen: voorbereiding geeft rust

Bij de eerste signalen ontstaat de onzekerheid, zowel voor de persoon met dementie als zijn of haar familie.

Verder lezen

Vader of moeder met dementie wil niet naar verpleeghuis: wat nu?

De worsteling van een ouder met dementie die een verpleeghuis vermijdt. Leer omgaan met deze uitdagende situatie en zoek professionele hulp.

Verder lezen