Meer weten?

Wij helpen u graag

Neem contact op

Martha Flora en corona [lees verder]

Symptomen van Alzheimer

Bij de ziekte van Alzheimer beginnen de problemen vaak sluipend. Nieuwe gebeurtenissen worden niet meer goed onthouden. Dat komt omdat de ziekte meestal begint in de hippocampus, het hersengedeelte dat nieuwe informatie opslaat in het geheugen.

Symptomen ziekte van Alzheimer

  • nieuwe gebeurtenissen, maar ook kennis en herinneringen van langer geleden, worden vergeten
  • oriëntatieproblemen in tijd, in plaats en in persoon
  • dagelijkse handelingen zoals wassen en aankleden lukken niet (goed) meer
  • veranderingen in het karakter zoals achterdocht of apathie
  • het gebruik en het begrip van de taal gaan achteruit
  • wisselingen van stemming
  • (nachtelijke) onrust
  • lichamelijke achteruitgang

Gerelateerde pagina’s

Is Alzheimer te behandelen?

Doordat dementie zoveel verschillende oorzaken heeft, is behandeling vooralsnog niet mogelijk. Dat geldt ook voor Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie.

Verder lezen

Wat is de oorzaak van Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt doordat een bepaald eiwit – het zogenaamde bèta-amyloide – zich tussen de hersencellen gaat ophopen. Deze ophopingen verstoren de signaaloverdracht van de ene hersencel naar de andere. De verbinding tussen hersencellen wordt als het ware verbroken.

Verder lezen