Meer weten?

Wij helpen u graag

Neem contact op

Martha Flora en corona [lees verder]

Wat betekent vasculaire dementie?

Vasculaire dementie is een vorm van dementie die ontstaat door problemen met de bloedtoevoer naar de hersenen. Onze hersenen hebben een constante toevoer van zuurstof en voedingsstoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Deze nodige elementen worden via het bloed aangevoerd, en komen via de slagaderen en vervolgens via kleine bloedvaten in alle delen van de hersenen terecht.

Op deze pagina leggen we uit wat vasculaire dementie betekent, met aandacht voor de oorzaken, kenmerken en passende zorg.

 

De impact van vasculaire dementie

Hersencellen zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in de bloedtoevoer. Als de bloedvoorziening naar de hersenen wordt verstoord, kan dit leiden tot het afsterven van hersencellen. Welke problemen zich voordoen, hangt af van het specifieke gebied in de hersenen dat is aangetast. Hierdoor kan het gedrag bij vasculaire dementie sterk variëren.

Het bijzondere aan vasculaire dementie is dat geheugenverlies zich in de beginfase niet altijd uit, wat betekent dat mensen met deze ziekte zich vaak niet bewust zijn van de veranderingen in hun mentale toestand. Dit kan leiden tot gevoelens van somberheid en depressie.

De checklist biedt hulp bij het vinden van de juiste zorg

Als zelfstandig thuiswonen niet meer gaat en de problematiek van de dementie verergert, dan is er voor uw naaste een andere vorm van zorg nodig. Met de checklist stelt u de juiste vragen bij zorgaanbieders om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Laat uw gegevens achter en ontvang de checklist direct per e-mail.


  Demente vrouw in tuin

  Vasculaire dementie kenmerken

  De kenmerken van vasculaire dementie zijn divers en afhankelijk van welk deel van de hersenen is beschadigd. Enkele veelvoorkomende kenmerken zijn:

  • Problemen met spreken en taal: mensen met vasculaire dementie kunnen moeite hebben met het begrijpen en spreken van taal. Dit uit zich in verwardheid en spraakproblemen.
  • Moeite met dagelijkse handelingen: het uitvoeren van dagelijkse taken zoals wassen en aankleden kan een uitdaging worden. De coördinatie en het in gang zetten van deze handelingen raken in sommige gevallen verstoord.
  • Problemen met lopen: de motoriek kan aangetast worden, wat leidt tot problemen bij het lopen.
  • Traagheid in denken en handelen: vasculaire dementie kan het tempo van denken en handelen vertragen, waardoor de reactiesnelheid achteruitgaat.
  • Veranderingen in gedrag: sommige mensen met vasculaire dementie vertonen ongepast of impulsief gedrag, wat storend kan zijn voor henzelf en hun omgeving.

  Het gedrag bij vasculaire dementie

  Om te begrijpen wat vasculaire dementie betekent, is het belangrijk om de gedragskenmerken te kennen. Dit zijn gedragskenmerken die vaak worden geassocieerd met vasculaire dementie:

  • Desoriëntatie: personen met vasculaire dementie kunnen moeite hebben om tijd en plaats te begrijpen. Ze verdwalen in hun eigen huis of zijn zich niet bewust van de huidige situatie.
  • Veranderingen in persoonlijkheid: sommige mensen met vasculaire dementie vertonen opvallende veranderingen in hun persoonlijkheid. Ze kunnen bijvoorbeeld prikkelbaar, agressief of achterdochtig gedrag vertonen, terwijl ze voorheen rustig waren.
  • Apathie: apathie, een gebrek aan interesse in activiteiten en emoties, past bij vasculaire dementie. Dit kan leiden tot sociaal isolement.
  Effect geheugentraining Martha Flora
  Levenstestament opstellen
  • Depressie: depressie is niet ongebruikelijk bij mensen met vasculaire dementie. Het bewustzijn van de cognitieve achteruitgang en de beperkingen die ermee gepaard gaan, kan tot neerslachtige gevoelens leiden.
  • Angst en onrust: sommige patiënten hebben last van angst en onrust, wat zich kan uiten in rusteloos gedrag, nervositeit en zelfs paniekaanvallen.
  • Verlies van zelfbeheersing: problemen met impulscontrole kan zich voordoen. Dit kan leiden tot ongepast gedrag, zoals ongepaste opmerkingen of handelingen.
  • Agitatie en woede-uitbarstingen: sommige mensen met vasculaire dementie vertonen agressief gedrag, zoals schreeuwen, schelden of zelfs fysiek geweld.
  • Problemen met zelfverzorging: het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden en eten kan een uitdaging vormen.
  • Wanen en hallucinaties: in sommige gevallen kunnen patiënten met vasculaire dementie last hebben van wanen (valse overtuigingen) of hallucinaties (zintuiglijke waarnemingen die er niet zijn).

  Omgaan met vasculaire dementie

  Het omgaan met veranderend gedrag bij vasculaire dementie is uitdagend. Het verloop ervan is namelijk schoksgewijs. De situatie van een persoon met vasculaire dementie kan lange tijd stabiel zijn en vervolgens plotseling verslechteren, meestal als gevolg van nieuwe beschadigingen in de hersenen. Dit maakt het begrijpen van het gedrag dat hoort bij vasculaire dementie moeilijker en het bieden van passende zorg lastiger.

  Zorg en leefomgeving bij Martha Flora

  Als uw geliefde met vasculaire dementie is gediagnosticeerd, dan gaat u een moeilijke tijd door. We willen u graag geruststellen. Er zijn zorgvuldig ontwikkelde zorg- en woonmogelijkheden beschikbaar, bedoeld om uw naaste met open armen te ontvangen en een veilige, geruststellende omgeving te bieden die is aangepast aan hun behoeften.

  Echte aandacht bij dementie
  Ouderen in de natuur

  Zorg op maat

  Martha Flora begrijpt dat geen twee mensen met dementie hetzelfde zijn. Daarom bieden we zorg op maat, afgestemd op de individuele behoeften en wensen van de bewoners. Hierdoor krijgt iedereen de zorg en ondersteuning die het beste past.

  Een stimulerende leefomgeving

  Een stimulerende leefomgeving is van groot belang voor het welzijn van mensen met (vasculaire) dementie. Martha Flora creëert leefomgevingen die de zintuigen prikkelen en de bewoners actief betrekken bij hun omgeving. Dit kan helpen om de cognitieve functies en de levenskwaliteit te behouden.

  Martha Flora: een uniek zorgconcept

  Martha Flora is een particulier initiatief in dementiezorg dat is gebouwd op persoonlijke ervaringen van grondlegger Marco Ouwehand en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het resultaat is een uniek zorgconcept dat is toegespitst op mensen met dementie, waaronder vasculaire dementie. Dit concept heeft als doel om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren en hun familieleden te ondersteunen in de zorg.

  Contact opnemen met Martha Flora

  Als u, of een familielid, te maken heeft met vasculaire dementie en op zoek bent naar passende zorg, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en te bespreken of ons zorgconcept aansluit op uw behoeften. Goede zorg kan het verschil maken.

  Liefdevolle medewerkers Martha Flora

  Zoek steun

  Het omgaan met Vasculaire dementie kan uitdagend zijn, maar met de juiste informatie en ondersteuning kunt u uw naaste goede zorg bieden. Vergeet niet om steun te zoeken bij steungroepen, andere families die te maken hebben met Vasculaire dementie en professionele zorgverleners.

  Goed voorbereid met de checklist

  Er is uitgebreide en diverse bijkomende informatie beschikbaar over de symptomen, oorzaken en hoe om te gaan met mensen die dementie hebben. Om u hierbij te helpen, hebben we speciaal een checklist opgesteld. Deze checklist bevat alle benodigde informatie en stelt u in staat om rustig voor te bereiden.

  Gerelateerde pagina’s

  Wat is frontotemporale dementie

  Bij een frontotemporale dementie zijn de voorste en zijkwabben van de hersenen aangedaan: de frontaal- en temporaalkwabben. Beide kwabben spelen een belangrijk rol bij het reguleren van gedrag. De temporaalkwab doet dit ook voor taal en spraak.

  Verder lezen

  Wat is Lewy Body dementie?

  Lewy Body dementie werd lang beschouwd als een zeldzame vorm van dementie. De laatste jaren wordt duidelijk dat het veel vaker voorkomt dan werd gedacht. De oorzaak ligt in ophopingen van het eiwit alfa-synucleïne. Deze ophopingen worden ‘Lewy bodies’ genoemd. Dezelfde ophopingen worden ook gevonden bij mensen met de ziekte van Parkinson.

  Verder lezen

  Wat is Alzheimer?

  De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt doordat een bepaald eiwit – het zogenaamde bèta-amyloide – zich tussen de hersencellen gaat ophopen. Deze ophopingen verstoren de signaaloverdracht van de ene hersencel naar de andere. De verbinding tussen hersencellen wordt als het ware verbroken.

  Verder lezen

  Wat is Parkinson-dementie?

  Bij de ziekte van Parkinson sterven hersencellen af waardoor verbindingen en het doorgeven van signalen wordt beperkt.

  Verder lezen