Meer weten?

Wij helpen u graag

Neem contact op

Martha Flora en corona [lees verder]

Onvrijwillige zorg en de cliëntvertrouwenspersoon

Martha Flora respecteert de eigenheid en de autonomie van de bewoners van haar locaties. Toch kunnen er situaties ontstaan waarbij ernstig nadeel moet worden voorkomen. Om de veiligheid van een bewoner te kunnen waarborgen wordt er dan zorg verleend of worden maatregelen getroffen waar de bewoner niet mee instemt. Er is dan sprake van onvrijwillige zorg waarvan de juridische grondslag is geregeld in de Wet Zorg en Dwang (Wzd).

Wanneer onvrijwillige zorg noodzakelijk is, dan gebeurd dit zo kort mogelijk, op de minst ingrijpende manier en in overleg met de vertegenwoordiger van de bewoner. Wanneer een bewoner of een vertegenwoordiger behoefte heeft aan onafhankelijk advies of het niet eens is met de onvrijwillige zorg dan kan zij of hij een beroep doen op een cliëntvertrouwenspersoon Wzd.
Deze vertrouwenspersoon heeft als taak om de bewoner en/of diens vertegenwoordiger op hun verzoek te adviseren en bijstand te verlenen in alle situaties die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg aan de bewoner. Dat kan gaan over de opname en het verblijf in een Martha Flora locatie of met het doorlopen van de klachtenprocedure van de Wzd.

De cliëntvertrouwenspersonen Wzd zijn niet in dienst bij Martha Flora om zo hun werk onafhankelijk te kunnen uitvoeren. Voor de inzet van de cliëntvertrouwenspersonen (CVP) hebben de zorgkantoren vier CVP-aanbieders gecontracteerd die allen in een eigen regio werkzaam zijn.
Bij de locatiemanager kunt u de contactgegevens van de CVP voor de locatie waar uw naaste woont opvragen.

Meer informatie en een overzicht van de CVP-aanbieders vindt u op de website van de overheid: Dwang in de Zorg