Meer weten?

Wij helpen u graag

Neem contact op

Martha Flora en corona [lees verder]

Wat is dementie?

Het aantal mensen met dementie neemt toe in Nederland, maar wat is dementie nou eigenlijk precies? Dementie is een ernstige aandoening van de hersenen. Eigenlijk is dementie een verzamelnaam voor een aantal symptomen voor verschillende ziektes. Deze ziektes of vormen van dementie kunnen verschillende oorzaken hebben. Bij dementie kan de informatie welke binnenkomt in de hersenen niet goed meer worden verwerkt. Dementie kent een progressief verloop waardoor de de beschadigingen in de hersenen steeds meer toenemen en de persoon steeds verder achteruitgaat. Alhoewel genezen (nog) niet mogelijk is, zijn er wel medicijnen die het die het proces afremmen.

Door verder te lezen komt u meer te weten over de vormen van dementie, de symptomen en oorzaken, maar natuurlijk leggen we ook uit hoe wij voor mensen met dementie zorgen.

Lees hieronder verder of navigeer snel naar:

De checklist biedt hulp bij het vinden van de juiste zorg

Als zelfstandig thuiswonen niet meer gaat en de problematiek van de dementie verergert, dan is er voor uw naaste een andere vorm van zorg nodig. Met de checklist stelt u de juiste vragen bij zorgaanbieders om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Laat uw gegevens achter en ontvang de checklist direct per e-mail.

  Symptomen en signalen van dementie

  Dementie wordt vaak als eerste opgemerkt door familie of de partner. Veel gehoorde klachten zijn dan (subtiele) problemen met het geheugen, gedragsproblemen en karakterveranderingen. In eerste instantie is niet altijd direct een link te leggen met dementie. De symptomen verschillen namelijk van persoon tot persoon, maar ook de vorm van dementie heeft invloed op de (eerste) signalen. Raadpleeg daarom altijd de huisarts voor een diagnose.

  Vergeetachtigheid

  Een van de meest gehoorde klachten is vergeetachtigheid. Denk dan aan het vergeten van recente gebeurtenissen of belangrijke data. Om niets te vergeten gebruiken mensen vaak spiekbriefjes of andere hulpmiddelen.

  Gesprekken voeren

  Een kenmerk is minder vloeiend kunnen praten of zinnen niet afmaken doordat woorden niet meer herinnerd kunnen worden. Ook het herhalen van woorden en zinnen komt vaak voor.

  Meer moeite in en rondom het huis

  Het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals theezetten, eten klaarmaken, maar ook het (af)sluiten van deuren wordt steeds lastiger.

  Desoriëntatie

  Het besef van tijd neemt af. Mensen kunnen zich minder goed herinneren hoe ze ergens terecht zijn gekomen en wat ze daar precies kwamen doen.

  Gedragsproblemen

  Mensen met (beginnende) dementie zijn soms verward, depressief, achterdochtig of angstig. Dit kan ervoor zorgen dat mensen zich terugtrekken uit het sociale leven.

  Rusteloosheid

  Soms wordt er continu gezocht naar iets of moet er continu worden opgeruimd. Daarbij lijkt het alsof mensen altijd moeten lopen. Rusteloosheid zorgt regelmatig voor slaapproblemen.

  Wanneer is er sprake van dementie

  Hierboven hebben we al enkele veel voorkomende symptomen benoemd, maar er wordt pas officieel van dementie gesproken wanneer iemand:

  • een ernstige geheugenstoornis heeft
  • naast de problemen met geheugen minstens één stoornis heeft in een andere cognitieve vaardigheid, zoals taal, oriëntatie, aandacht of het vermogen om problemen op te lossen
  • zijn achteruitgang in functioneren progressief en onomkeerbaar is. De klachten nemen dus alleen maar toe en worden ernstiger
  • die klachten zo ernstig zijn dat ze het dagelijks leven verstoren

  Vormen van dementie

  Dementie is een verzamelnaam voor een groot aantal ziektes. Er zijn meer dan 50 verschillende vormen van dementie. De meest voorkomende zijn Alzheimer, Vasculaire dementie, Frontotemporale dementie en Lewy body dementie. Alzheimer is de meest voorkomende vorm. Alhoewel bepaalde symptomen overlappen, verschillen de oorzaken van de verschillende vormen wel. Lees meer over de hierboven genoemde vormen van dementie.

  Martha Flora case manager

  Oorzaken en het voorkomen van dementie

  In de meeste gevallen van dementie (dat ontstaat op latere leeftijd) speelt erfelijkheid geen rol. Bij mensen die op jongere leeftijd dementie ontwikkelen speelt erfelijkheid wel vaker een rol.

  Gezonde levensstijl

  Alhoewel de oorzaken van dementie verschillen per soort dementie, kan van de volgende gewoonten of aandoeningen gezegd worden dat ze het risico van het krijgen van dementie vergroten:

  • Weinig bewegen
  • Sterk overgewicht
  • Hoge bloeddruk
  • Roken
  • Diabetes
  • Weinig mentale activiteit
  • Slechte nierfunctie

  Kan dementie worden voorkomen?

  Gezond leven verkleind dus de kans op dementie. Dit geldt vooral voor mensen van 45 jaar en ouder. Ondanks een gezonde levensstijl, kan iemand toch dementie ontwikkelen. Er zijn dus ook gezonde mensen die dementie krijgen. Ongezond leven en dementie heeft dan ook geen oorzaak-gevolgrelatie. Desondanks worden mensen met een gezonde levensstijl ook gezonder oud.

  Persoonlijke zorg voor mensen met dementie

  Na de diagnose dementie, is er meestal behoefte aan informatie, begeleiding en hulp bij kleine huishoudelijke- of zorgtaken. Naarmate de klachten van dementie toenemen zal de hulpvraag ook toenemen. Dit wordt in de meeste gevallen opgevangen door mantelzorgers en thuiszorg. Zodra de situatie thuis onveilig en/of ondragelijk wordt er in de meeste gevallen gekeken naar verpleeghuizen in de buurt.

  Dementiezorg

  Waarschijnlijk heeft de familie of partner al ervaren dat de zorg ‘zwaarder’ wordt en veel tijd kost. Helaas bieden de reguliere verpleeghuizen daarom geen passende oplossing. Zij hebben veelal te maken met personeelstekorten en het contrast met het zorgappartement en het eigen huis is erg groot. De persoon zal zich niet snel thuis voelen en dat zorgt weer weer voor ongemakkelijke en onprettige situaties. Wij bieden daarom dementiezorg. Speciaal opgeleide zorgprofessionals die veel meer tijd hebben voor het bieden van liefdevolle zorg.

  Verder lezen

  beginnende dementie ouderen

  Een vertrouwde en veilige omgeving

  De studio van de bewoner kan naar wens worden ingericht en sluit zo veel beter aan bij de vorige woonsituatie. Een boek lezen in de bibliotheek, meehelpen in de keuken, bewoners zijn vrij om te doen wat ze willen. Medewerkers van Martha Flora beschouwen zichzelf dan ook als gasten van de bewoners. Kleinschalig wonen met dementie is bij Martha Flora dan ook onderdeel van het fundament.

  Verder lezen

  Goed voorbereid met de checklist

  De vraag ‘Wat is dementie’ is hopelijk beantwoord, maar de bijkomende informatie over de symptomen, oorzaken en hoe om te gaan met mensen die dementie hebben is uitgebreid en divers. Speciaal daarvoor hebben wij een checklist gemaakt. Hierin staat alle informatie en kunt u zich ook rustig voorbereiden.